С благодарности за топлото и сърдечно гостоприемство, за високия професионализъм на целият колектив на "Уникато"! На добър час! 28.09. 2006 г.

Георги Първанов
>> Mнения за нас